سرطان پروستات: مرحله بندی و درجه بندی

مرحله بندی (Staging) :روشی است برای توصیف محل قرارگیری سرطان (کانسر)، گسترش آن و یا اینکه آیا سایر قسمت های بدن را تحت تاثیر قرار داده است (متاستاز) یا خیر؟.
پزشکان از آزمایش‌های تشخیصی برای یافتن مرحله کانسر(Stage) سرطان استفاده می‌کنند، بنابراین مرحله‌بندی ممکن است تا زمانی که همه آزمایش‌ها تمام نشده ، کامل نباشد. مرحله بندی سرطان پروستات همچنین مستلزم بررسی نتایج برخی آزمایشات است که مشخص کند آیا سرطان از پروستات به سایر قسمت های بدن گسترش یافته استیا خیر. دانستن مرحله کانسر به پزشک در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین نوع درمان و پیش بینی اقر بخشی درمان با توجه به پیش آگهی (شانس بهبودی) بیمار کمک می کند. در انواع کانسر، مرحله بندی مختلفی وجود دارد.
در مرحله بندی Staging برای سرطان پروستات دو مدل وجود دارد:
1- مرحله بندی بالینی: این مرحله بندی بر اساس نتایج آزمایش DRE، PSA و نمره گلیسون است (به «نمره گلیسون برای درجه بندی سرطان پروستات» در ادامه مراجعه کنید). نتایج این آزمایشات به تعیین ضرورت انجام اسکن استخوانها با اشعه ایکس ، سی تی اسکن یا ام آر آی کمک می کند. در صورت نیاز به اسکن، آنها می توانند اطلاعات بیشتری را برای کمک به پزشک در تشخیص مرحله بالینی اضافه کنند.
2- مرحله بندی پاتولوژیک: این مرحله بندی بر اساس اطلاعاتی است که در طی عمل جراحی به دست آمده است، به علاوه نتایج آزمایشگاهی بافت پروستات برداشته شده در طی جراحی که به آن آسیب شناسی (پاتولوژی) نیز می گویند. این جراحی اغلب شامل برداشتن کل پروستات و برخی از غدد لنفاوی است. بررسی غدد لنفاوی برداشته شده می تواند اطلاعات بیشتری را برای مرحله بندی پاتولوژیک ارائه دهد.
سیستم مرحله بندی TNM : یکی از ابزارهایی که پزشکان برای توصیف این نوع از مرحله بندی استفاده می کنند، سیستم TNM است. این سیستم توسط کمیته مشترک سرطان آمریکا ساخته شده است. پزشکان از نتایج آزمایشات و اسکن های تشخیصی برای پاسخ به این سؤالات استفاده می کنند:
• تومور (T): تومور اولیه چقدر بزرگ است؟ در کجا قرار دارد؟
• گره (N): آیا تومور به غدد لنفاوی گسترش یافته است؟ اگر هست کجا و چند تا؟
• متاستاز (M): آیا سرطان به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است؟ اگر هست کجا و چقدر؟
نتایج برای تعیین مرحله سرطان پروستات برای هر فرد ترکیب می شوند. در این سیستم پنج مرحله وجود دارد: مرحله 0 (صفر) و مراحل I تا IV (1 تا 4). این نوع مرحله بندی یک روش مشترک برای توصیف سرطان ارائه می دهد، بنابراین پزشکان می توانند برای برنامه ریزی بهترین درمان ها با یکدیگر همکاری کنند.

نمره گلیسون Gleason Scoreبرای درجه بندی (Grading ) سرطان پروستات
به سرطان پروستات نیز درجه ای به نام نمره گلیسون داده می شود. این امتیاز بر اساس این است که سرطان در زیر میکروسکوپ چقدر شبیه بافت سالم است. تومورهای کم تهاجمی معمولا بیشتر شبیه بافت سالم هستند. تومورهایی که تهاجمی تر هستند به احتمال زیاد رشد کرده و به سایر قسمت های بدن گسترش می یابند. کمتر شبیه بافت سالم هستند.
سیستم امتیازدهی گلیسون رایج ترین سیستم درجه بندی سرطان پروستات است که استفاده می شود. پاتولوژیست به نحوه چیدمان سلول های سرطانی در پروستات نگاه می کند و از 2 مکان مختلف امتیازی را در مقیاس 3 تا 5 تعیین می کند. سلول‌های سرطانی که شبیه سلول‌های سالم به نظر می‌رسند امتیاز پایینی دریافت می‌کنند. سلول های سرطانی که کمتر شبیه سلول های سالم به نظر می رسند یا تهاجمی تر به نظر می رسند امتیاز بالاتری دریافت می کنند. برای تعیین اعداد، پاتولوژیست الگوی اصلی رشد سلولی را تعیین می کند، که ناحیه ای است که سرطان در آن آشکارتر است، و سپس به دنبال ناحیه دیگری از رشد می گردد. سپس پزشک به هر ناحیه از 3 تا 5 نمره می دهد. امتیازها با هم جمع می شوند تا به یک نمره کلی بین 6 تا 10 برسد.
امتیاز گلیسون 5 یا کمتر استفاده نمی شود. کمترین نمره گلیسون 6 است که یک سرطان با درجه پایین است. نمره گلیسون 7 یک سرطان با درجه متوسط و نمره 8، 9 یا 10 یک سرطان با درجه بالا است. سرطان با درجه پایین‌تر نسبت به سرطان درجه بالا کندتر رشد می‌کند و احتمال انتشار کمتری دارد.
پزشکان برای کمک به برنامه ریزی درمان، علاوه بر مرحله بندی، به نمره گلیسون نیز نگاه می کنند. برای مثال، نظارت فعال ممکن است برای فردی با تومور کوچک، سطح PSA پایین و نمره گلیسون 6 گزینه‌ای باشد. افرادی که نمره گلیسون بالاتری دارند ممکن است به درمان فشرده‌تری نیاز داشته باشند، حتی اگر سرطان بزرگ نباشد یا پخش نمی شود.
• گلیسون X: نمره گلیسون قابل تعیین نیست. گلیسون 6 یا پایین تر: سلول ها شبیه سلول های سالم به نظر می رسند که به آنها به خوبی تمایز داده می شود.
• گلیسون 7: سلول ها تا حدودی شبیه به سلول های سالم به نظر می رسند که به آن با تمایز متوسط می گویند.
• گلیسون 8، 9 یا 10: سلول‌ها با سلول‌های سالم بسیار متفاوت به نظر می‌رسند که به آنها تمایز ضعیف یا تمایز نیافته می‌گویند.

گروه بندی مرحله سرطان
پزشکان مرحله سرطان را با ترکیب طبقه بندی های T، N و M تعیین می کنند. مرحله بندی همچنین شامل سطح PSA و گروه درجه است.
مرحله I : سرطان در این مرحله اولیه معمولاً به کندی رشد می کند. تومور را نمی توان احساس کرد و نیمی از یک طرف پروستات یا حتی کمتر از آن را درگیر می کند. سطح PSA پایین است. سلول های سرطانی شبیه سلول های سالم هستند.
مرحله II: تومور فقط در پروستات یافت می شود. سطح PSA متوسط یا پایین است. مرحله دوم سرطان پروستات کوچک است اما ممکن است خطر رشد و گسترش را افزایش دهد.
• مرحله IIA: تومور را نمی توان احساس کرد و نیمی از یک سمت پروستات یا حتی کمتر از آن را درگیر می کند. سطح PSA متوسط است و سلول های سرطانی به خوبی تمایز یافته اند. این مرحله همچنین شامل تومورهای بزرگتر می شود که فقط در پروستات یافت می شوند، تا زمانی که سلول های سرطانی هنوز به خوبی تمایز یافته باشند.
• مرحله IIB: تومور فقط در داخل پروستات یافت می شود و ممکن است به اندازه ای بزرگ باشد که در طول DRE احساس شود. سطح PSA متوسط است. سلول های سرطانی تمایز متوسطی دارند.
• مرحله IIC: تومور فقط در داخل پروستات یافت می شود و ممکن است به اندازه ای بزرگ باشد که در طول DRE احساس شود. سطح PSA متوسط است. سلول های سرطانی ممکن است تمایز متوسط یا ضعیفی داشته باشند.
مرحله III: سطح PSA بالا است، تومور در حال رشد است یا سرطان درجه بالایی دارد. همه اینها نشان دهنده یک سرطان محلی پیشرفته است که احتمال رشد و گسترش آن وجود دارد.
• مرحله IIIA: سرطان فراتر از لایه بیرونی پروستات به بافت های مجاور گسترش یافته است. همچنین ممکن است به وزیکول های منی سرایت کرده باشد. سطح PSA بالاست.
• مرحله IIIB: تومور در خارج از غده پروستات رشد کرده است و ممکن است به ساختارهای مجاور مانند مثانه یا رکتوم حمله کرده باشد.
• مرحله IIIC: سلول های سرطانی در سراسر تومور تمایز ضعیفی دارند، به این معنی که بسیار متفاوت از سلول های سالم به نظر می رسند.
مرحله IV: سرطان فراتر از پروستات گسترش یافته است.
• مرحله IVA: سرطان به غدد لنفاوی منطقه گسترش یافته است.
• مرحله IVB: سرطان به غدد لنفاوی دور، سایر قسمت‌های بدن یا به استخوان‌ها گسترش یافته است.
عود کننده: سرطان مکرر پروستات سرطانی است که پس از درمان عود کرده است. ممکن است دوباره در ناحیه پروستات یا در سایر قسمت‌های بدن عود کند. اگر سرطان عود کرد، دور دیگری از آزمایشات برای اطلاع از میزان عود وجود خواهد داشت. این آزمایش‌ها و اسکن‌ها اغلب مشابه آزمایش‌هایی هستند که در زمان تشخیص اولیه انجام می‌شوند.
گروه های خطر سرطان پروستات
علاوه بر مرحله، پزشکان ممکن است از سایر عوامل پیش آگهی برای کمک به برنامه ریزی بهترین درمان و پیش بینی موفقیت آمیز بودن درمان استفاده کنند. نمونه‌هایی از این موارد شامل دسته‌های گروه خطر شبکه ملی جامع سرطان (NCCN) و امتیاز خطر ارزیابی خطر سرطان پروستات (CAPRA) از دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو است.

ترجمه و تنظیم : دکتر سهیل نجفی مهری
منبع: Cancer.Net Editorial Board

همکاران ما در شرکت اسما سیر آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان، تعیین هزینه ها و اعزام بیمار به بیمارستانهای ترکیه جهت روباتیک سرجری داوینچی پروستات می باشند .

با ما در تماس باشید .
ایران : 09372333599 واتس آپ ، تلگرام- موبایل تلفن 77514998 (021)

ترکیه : 905389682298+ واتس آپ ، موبایل

منتشرشده در مطالب مفید

سیستم جراحی داوینچی کمک می کند تا جراح ، عمل جراحی حداقل تهاجمی را  با مجموعه ای پیشرفته از ابزار های تکنولوژیک رباتیک و نمای سه بعدی  با کیفیت بالا در محل جراحی انجام دهد. جراحی حداقل تهاجمی با سیستم داوینچی به طور گسترده ای در روش های جراحی  اورولوژی و زنان و همچنین در چندین روش دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد..

یکی از دلایلی که جراحان از سیستم داوینچی استفاده می کنند این است که ممکن است نتایج بهتر را فراهم کند. به عنوان مثال، یکی از نتایج، کاهش تعداد عوارض ناشی از هیسترکتومی(خارج کردن رحم در زنان)  است. بررسی تجربیات منتشر شده نشان می دهد در بیماران مبتلا به  توده خوش خیم، هیسترکتومی  با استفاده از تکنولوژی و سیستم  داوینچی ممکن است عوارض کمتری نسبت به بیمارانی که تحت  عمل جراحی  و یا  لاپاروسکوپی  بوده اند را تجربه کنند.

سیستم های جراحی داوینچی توسط سازمان  استاندارد  غذا و دارو  امریکا ( FDA ) برای استفاده در تعدادی از انواع جراحی ها دریافت کرده اند 

 

جراحی شما  تحت کنترل است

سیستم جراحی داوینچی ( da Vinci ) جراح شما را با مجموعه ای پیشرفته ای از ابزارهای مورد استفاده در عمل جراحی حداقل تهاجمیو  با تکنولوژی  رباتیک  کمک میکند. اصطلاح "روباتیک" اغلب مردم را گمراه می کند. در واقع ، روبات ها عمل جراحی انجام نمی دهند. جراح شما با  سیستم داوینچی و با استفاده از ابزارهایی که از طریق کنسول هدایت می کند عمل جراحی انجام می دهد.  سیستم داوینچی جراح حرکات دست خود را در کنسول مربوطه  در زمان  های واقعی تجربه  می کند، در حالی که جراح  کنسول ها  خم می کند و چرخان می کند. ابزارهای کوچک  تحت  هدایت و کنترل مچ دست مانند یک دست انسان حرکت می کنند، اما با محدوده وسیع تر حرکت می کنند. سیستم بصری  داوینچی همچنین دارای نمایشگرهای بسیار با کیفیت و سه بعدی با کیفیت بالا در زمینه جراحی می باشد. اندازه این ابزار جراحان را قادر می سازد تا از طریق یک یا چند برش کوچک  عمل کنند. از تکنولوژی و سیستم روباتیک داوینچی ،  بعنوان یک روش جراحی حداقل تهاجمی  در  بیماران محتلف بکار گرفته میشود:

1-     در بیماران قلبی   بعنوان جایگزین جراحی قلب باز

2-     در بیماران تیازمند  به جراحی های روده بزرک ( کولون و رکتال )

3-     در بیماران با نیاز به  جراحی های عمومی نظیر اصلاح فتق اینگوئینال

4-     در بیماران ژنیکولوزی نظیر خارج کردن رحم (هیسترکتومی)

5-     در جراحی های  ناحیه سر وگردن نظیر جراحی گل. و یا دهان

6-      در جراحی های قفسه سینه نظیر کانسر ریه

7-     در بیماریهای اورولوژی نظیر پروستات و کلیه 

 

سیستم داوینچی یک خانواده از فن آوری ها 

بیمارستان ها ممکن است یک یا چند  مدل  از داوینچی موجود داشته باشند. این سیستم ها همه کار می کنند تا جراح شما را مجبور به عمل جراحی حداقل تهاجمی کند. مدل های مختلف عبارتند از:

     

 

اگر  چه بهره برداری از سیستم جراحی روباتیک  داوینچی  در کشورهای پیشرفته  و بصورت استاندارد رسمی و تائید شده ، سالهاست انجام میشود، با این وجود در ایران ، متاسفانه  بیماران از این تکنولوژی  برخوردار نمی باشند و لذا  برخی بیماران متقاضی  اعزام به خارج از کشورهستند.

ما در شرکت اسماء سیر با شناسایی مراکز معتبر درمانی در کشور ترکیه و اروپا  که از سیستم های داوینچی و تیم حرفه ای و متخصص  برخوردار هستند ، آماده اعزام بیماران متقاضی هستیم.  در برخی موارد نیز ممکن است  دریافت ارز درمانی با نرخ دولتی نیز  امکان پذیر باشد. 

لطفا با همکاران ما در شرکت اسما سیر مستقیما در ارتباط شوید تا بهترین خدمات مدیکال توریسم را دریافت نمایید.

مدیر عامل

دکتر سهیل نجفی مهری

 

منتشرشده در مطالب مفید

شایع ترین جراحی های ارولوژی  ،  پروستاکتومی (جراحی پروستات) و نفروکتومی (جراحی کلیه ) است. 

متخصص ارولوژی مشکلات و ناهنجاری های  سیستم های دستگاه ادراری مرد و زن و سیستم تولید مثل مردان را پوشش می دهد. دستگاه ادراری شامل کلیه ها، مثانه و بافت ها و عضلات مرتبط با آن است. سیستم تولید مثل مردان شامل غده پروستات، آلت تناسلی، بیضه ها و ساختارهای مرتبط با آن است. شرایطی که باعث مشکلات این سیستم ها می شوند عبارتند از: محدود کردن پروستات بزرگ شده، تومورهای خوش خیم و سرطان و ممکن است به مراقبت پزشکی نیاز داشته باشند. در مورد سرطان و یا زمانی که تغییر سبک زندگی، دارو و سایر گزینه ها نشانه های دیگر اختلال و بیماری  را کاهش نمی دهد، پزشک ممکن است عمل جراحی را پیش بینی کند.

اگر به شما گفته شده است که سرطان پروستات دارید،  بد نیست که مطلع باشید  که بیش از 2.9 میلیون مرد در ایالات متحده زندگی می کنند که با سرطان پروستات تشخیص داده شده اند. سرطان پروستات دومین شایع ترین سرطان در مردان آمریکایی است که در حدود یک نفر از هر نه نفر مبتلا هستند. سرطان پروستات می تواند قبل از اینکه شما حتی با علائم غربالگری، مانند آزمایش میزان آنتی ژن پروستات (PSA) در خون و یا آزمون دیزیال رکتال (DRE) برای احساس غده پروستات، پیدا کنید، بروز کند. اگر اخیرا  تشخیص سرطان پروستات برای شما اعلام شده باشد ،  بر اساس فاکتورهایی که شامل اندازه تومور هستند و احتمال اینکه سرطان احتمال دارد به همراه عوامل دیگر مثل سن، سلامت و دیگر ملاحظات شخصی شما روش درمانی مناسب نظیر جراحی ممکن است بکار گرفته شود.  گزینه های موجود برای مراقبت و درمان تومورها و بزرگ شدن پروستات،  شامل نظارت و پیگیری  مداوم (مشاهده) یا مراقبت های فعال، یعنی زمانی  که شما تغییرات در علائم را مشاهده می کنید و توجه به  نتایج آزمایشگاهی  و آزمایش های خون است. این کار به این دلیل است که سرطان پروستات اغلب به آرامی رشد می کند و بعضی از مردان ممکن است هرگز برای درمان سرطان پروستات نیاز نداشته باشند بسیاری از گزینه های فعال درمانی برای مردان امروز وجود دارد، از قبیل شیمی درمانی، هورمون درمانی، کریوتراپی و رادیوتراپی. ممکن است که دکتر شما پروستاتکتومی رادیکال را توصیه کند که جراحی برای برداشت غده پروستات و بافت اطراف آن است گره های لنفاوی مورد آزمایش قرار می گیرند تا ببینند آیا سرطان از غدد پروستات گسترش یافته است یا خیر.جراحان می توانند یک پروستاتکتومی رادیکال را از طریق جراحی باز انجام دهند، که نیازمند یک برش بزرگ در شکم یا یک روش مهاجم کوچک است. در جراحی سنتی باز، جراح به طور مستقیم از طریق برش در ناحیه جراحی به نظر می رسد و با استفاده از ابزار دستی، پروستات را از بین می برد.دو روش حداقل تهاجمی وجود دارد: " پروستاتکتومی لاپاروسکوپی" و "جراحی با کمک روباتیک با با فناوری داوینچی. جراحان عمل جراحی لاپاروسکوپی یا حداقل تهاجمی را از طریق چند برش کوچک یا یک برش کوچک انجام می دهند. برای انجام یک پروستاتکتومی لاپاروسکوپی، جراحان هنگام دیدن تصاویر بزرگ از لاپاروسکوپی (دوربین) بر روی یک صفحه نمایش ویدئویی، از ابزارهای بازویی بلند استفاده می کنند.یک سیستم داوینچی چیست؟داوینچی یک سیستم جراحی است که شامل سه جزء است: کنسول جراح ،  سیستم روباتیک بیمار و سیستم مانیتورینگ وبصری است.

                               

از جمله کشور های برخوردار از تکنولوژی داوینچی  ، میتوان به ترکیه اشاره کرد. در گروه بیمارستان های آجی بادم در استانبول و  و بیمارستان کورا در آنکارا هم از تکنولوژی روباتیک داوینچی استفاده می کنند  و هم از گروههای جراحی تخصصی  با صلاحیت  برخوردار هستند.پروفسور علی رضا کورال، متخصص اورولوژیست، 1500 عمل جراحی رباتیک را انجام داده و تنها در 12 سال به این تعداد دست یافته است! با این تعداد، رکورد جراحی روباتیک در ترکیه، شرق اروپا و خاورمیانه شکسته شده است. پروفسور علی رضا کورال که در میان 5 جراح برتر در اروپا قرار دارد، یکی از شاخص ترین متخصصان جراحی روباتیک است که از طریق تجربیات فراوان خود به آن پرداخته است.⁣

به دلیل مشکلات  و عوارض جانبی حاصل از جراحی باز و یا  رتروگرید در درمان تومور و توده های پروستات، تمایل بسیاری از بیماران  به استفاده از تکنولوژی روبوتیک داوینچی در جراحی تومور های پروستات می باشد. با توجه به محدودیت های موجورد، ترکیه یکی از مقاصد گردشگری سلامت و مدیکال توریسم برای بسیاری از بیماران اروپایی و   بیماران  ایرانی مبتلا به پروستات  است.   همکاران  ما در شرکت مدیکال توریسم اسما سیر ، آماده هستندبا تشکیل پرونده پزشکی مراحل اخذ پذیرش از بیمارستان های ترکیه ای و اروپایی برای جراحی روبایک داوینچی در پروستات را اخذ نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر دز زمینه درمان با استفاده از سیستم کم تهاجمی و روباتیک داوینچی در کشور ترکیه،  با ما در تماس باشد.

دکتر سهیل نجفی مهری

 

 

منتشرشده در مطالب مفید

Whatsapp Premium

پشتیبانی آنلاین اسماسیر

برای ارتباط با ما کلیک کنید.
Close and go back to page

تماس با ما

آدرس : تهران ، خیابان شریعتی ، پائین تر از تقاطع بهار شیراز

پلاک ۴۱۹، طبقه سوم واحد ۱۰، کد پستی ۱۶۱۳۹۸۳۱۳۴

ایمیل :  asmaseir@gmail.com  , info@asmaseir.com 

تلفن :   ۷۷۵۱۵۰۱۳ ۲۱ ۹۸+  

           ۷۷۵۱۵۰۹۳ ۲۱ ۹۸+

تلگرام :  ۹۳۷۲۳۳۳۵۹۹ ۹۸+

--------------------------------------------

Telegram     

تمامی حقوق سایت متعلق به اسماء سیر می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع لامانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Please publish modules in offcanvas position.