مرحله بندی و درجه بندی کانسر پروستات

سرطان پروستات: مرحله بندی و درجه بندی

مرحله بندی (Staging) :روشی است برای توصیف محل قرارگیری سرطان (کانسر)، گسترش آن و یا اینکه آیا سایر قسمت های بدن را تحت تاثیر قرار داده است (متاستاز) یا خیر؟.
پزشکان از آزمایش‌های تشخیصی برای یافتن مرحله کانسر(Stage) سرطان استفاده می‌کنند، بنابراین مرحله‌بندی ممکن است تا زمانی که همه آزمایش‌ها تمام نشده ، کامل نباشد. مرحله بندی سرطان پروستات همچنین مستلزم بررسی نتایج برخی آزمایشات است که مشخص کند آیا سرطان از پروستات به سایر قسمت های بدن گسترش یافته استیا خیر. دانستن مرحله کانسر به پزشک در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین نوع درمان و پیش بینی اقر بخشی درمان با توجه به پیش آگهی (شانس بهبودی) بیمار کمک می کند. در انواع کانسر، مرحله بندی مختلفی وجود دارد.
در مرحله بندی Staging برای سرطان پروستات دو مدل وجود دارد:
1- مرحله بندی بالینی: این مرحله بندی بر اساس نتایج آزمایش DRE، PSA و نمره گلیسون است (به «نمره گلیسون برای درجه بندی سرطان پروستات» در ادامه مراجعه کنید). نتایج این آزمایشات به تعیین ضرورت انجام اسکن استخوانها با اشعه ایکس ، سی تی اسکن یا ام آر آی کمک می کند. در صورت نیاز به اسکن، آنها می توانند اطلاعات بیشتری را برای کمک به پزشک در تشخیص مرحله بالینی اضافه کنند.
2- مرحله بندی پاتولوژیک: این مرحله بندی بر اساس اطلاعاتی است که در طی عمل جراحی به دست آمده است، به علاوه نتایج آزمایشگاهی بافت پروستات برداشته شده در طی جراحی که به آن آسیب شناسی (پاتولوژی) نیز می گویند. این جراحی اغلب شامل برداشتن کل پروستات و برخی از غدد لنفاوی است. بررسی غدد لنفاوی برداشته شده می تواند اطلاعات بیشتری را برای مرحله بندی پاتولوژیک ارائه دهد.
سیستم مرحله بندی TNM : یکی از ابزارهایی که پزشکان برای توصیف این نوع از مرحله بندی استفاده می کنند، سیستم TNM است. این سیستم توسط کمیته مشترک سرطان آمریکا ساخته شده است. پزشکان از نتایج آزمایشات و اسکن های تشخیصی برای پاسخ به این سؤالات استفاده می کنند:
• تومور (T): تومور اولیه چقدر بزرگ است؟ در کجا قرار دارد؟
• گره (N): آیا تومور به غدد لنفاوی گسترش یافته است؟ اگر هست کجا و چند تا؟
• متاستاز (M): آیا سرطان به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است؟ اگر هست کجا و چقدر؟
نتایج برای تعیین مرحله سرطان پروستات برای هر فرد ترکیب می شوند. در این سیستم پنج مرحله وجود دارد: مرحله 0 (صفر) و مراحل I تا IV (1 تا 4). این نوع مرحله بندی یک روش مشترک برای توصیف سرطان ارائه می دهد، بنابراین پزشکان می توانند برای برنامه ریزی بهترین درمان ها با یکدیگر همکاری کنند.

نمره گلیسون Gleason Scoreبرای درجه بندی (Grading ) سرطان پروستات
به سرطان پروستات نیز درجه ای به نام نمره گلیسون داده می شود. این امتیاز بر اساس این است که سرطان در زیر میکروسکوپ چقدر شبیه بافت سالم است. تومورهای کم تهاجمی معمولا بیشتر شبیه بافت سالم هستند. تومورهایی که تهاجمی تر هستند به احتمال زیاد رشد کرده و به سایر قسمت های بدن گسترش می یابند. کمتر شبیه بافت سالم هستند.
سیستم امتیازدهی گلیسون رایج ترین سیستم درجه بندی سرطان پروستات است که استفاده می شود. پاتولوژیست به نحوه چیدمان سلول های سرطانی در پروستات نگاه می کند و از 2 مکان مختلف امتیازی را در مقیاس 3 تا 5 تعیین می کند. سلول‌های سرطانی که شبیه سلول‌های سالم به نظر می‌رسند امتیاز پایینی دریافت می‌کنند. سلول های سرطانی که کمتر شبیه سلول های سالم به نظر می رسند یا تهاجمی تر به نظر می رسند امتیاز بالاتری دریافت می کنند. برای تعیین اعداد، پاتولوژیست الگوی اصلی رشد سلولی را تعیین می کند، که ناحیه ای است که سرطان در آن آشکارتر است، و سپس به دنبال ناحیه دیگری از رشد می گردد. سپس پزشک به هر ناحیه از 3 تا 5 نمره می دهد. امتیازها با هم جمع می شوند تا به یک نمره کلی بین 6 تا 10 برسد.
امتیاز گلیسون 5 یا کمتر استفاده نمی شود. کمترین نمره گلیسون 6 است که یک سرطان با درجه پایین است. نمره گلیسون 7 یک سرطان با درجه متوسط و نمره 8، 9 یا 10 یک سرطان با درجه بالا است. سرطان با درجه پایین‌تر نسبت به سرطان درجه بالا کندتر رشد می‌کند و احتمال انتشار کمتری دارد.
پزشکان برای کمک به برنامه ریزی درمان، علاوه بر مرحله بندی، به نمره گلیسون نیز نگاه می کنند. برای مثال، نظارت فعال ممکن است برای فردی با تومور کوچک، سطح PSA پایین و نمره گلیسون 6 گزینه‌ای باشد. افرادی که نمره گلیسون بالاتری دارند ممکن است به درمان فشرده‌تری نیاز داشته باشند، حتی اگر سرطان بزرگ نباشد یا پخش نمی شود.
• گلیسون X: نمره گلیسون قابل تعیین نیست. گلیسون 6 یا پایین تر: سلول ها شبیه سلول های سالم به نظر می رسند که به آنها به خوبی تمایز داده می شود.
• گلیسون 7: سلول ها تا حدودی شبیه به سلول های سالم به نظر می رسند که به آن با تمایز متوسط می گویند.
• گلیسون 8، 9 یا 10: سلول‌ها با سلول‌های سالم بسیار متفاوت به نظر می‌رسند که به آنها تمایز ضعیف یا تمایز نیافته می‌گویند.

گروه بندی مرحله سرطان
پزشکان مرحله سرطان را با ترکیب طبقه بندی های T، N و M تعیین می کنند. مرحله بندی همچنین شامل سطح PSA و گروه درجه است.
مرحله I : سرطان در این مرحله اولیه معمولاً به کندی رشد می کند. تومور را نمی توان احساس کرد و نیمی از یک طرف پروستات یا حتی کمتر از آن را درگیر می کند. سطح PSA پایین است. سلول های سرطانی شبیه سلول های سالم هستند.
مرحله II: تومور فقط در پروستات یافت می شود. سطح PSA متوسط یا پایین است. مرحله دوم سرطان پروستات کوچک است اما ممکن است خطر رشد و گسترش را افزایش دهد.
• مرحله IIA: تومور را نمی توان احساس کرد و نیمی از یک سمت پروستات یا حتی کمتر از آن را درگیر می کند. سطح PSA متوسط است و سلول های سرطانی به خوبی تمایز یافته اند. این مرحله همچنین شامل تومورهای بزرگتر می شود که فقط در پروستات یافت می شوند، تا زمانی که سلول های سرطانی هنوز به خوبی تمایز یافته باشند.
• مرحله IIB: تومور فقط در داخل پروستات یافت می شود و ممکن است به اندازه ای بزرگ باشد که در طول DRE احساس شود. سطح PSA متوسط است. سلول های سرطانی تمایز متوسطی دارند.
• مرحله IIC: تومور فقط در داخل پروستات یافت می شود و ممکن است به اندازه ای بزرگ باشد که در طول DRE احساس شود. سطح PSA متوسط است. سلول های سرطانی ممکن است تمایز متوسط یا ضعیفی داشته باشند.
مرحله III: سطح PSA بالا است، تومور در حال رشد است یا سرطان درجه بالایی دارد. همه اینها نشان دهنده یک سرطان محلی پیشرفته است که احتمال رشد و گسترش آن وجود دارد.
• مرحله IIIA: سرطان فراتر از لایه بیرونی پروستات به بافت های مجاور گسترش یافته است. همچنین ممکن است به وزیکول های منی سرایت کرده باشد. سطح PSA بالاست.
• مرحله IIIB: تومور در خارج از غده پروستات رشد کرده است و ممکن است به ساختارهای مجاور مانند مثانه یا رکتوم حمله کرده باشد.
• مرحله IIIC: سلول های سرطانی در سراسر تومور تمایز ضعیفی دارند، به این معنی که بسیار متفاوت از سلول های سالم به نظر می رسند.
مرحله IV: سرطان فراتر از پروستات گسترش یافته است.
• مرحله IVA: سرطان به غدد لنفاوی منطقه گسترش یافته است.
• مرحله IVB: سرطان به غدد لنفاوی دور، سایر قسمت‌های بدن یا به استخوان‌ها گسترش یافته است.
عود کننده: سرطان مکرر پروستات سرطانی است که پس از درمان عود کرده است. ممکن است دوباره در ناحیه پروستات یا در سایر قسمت‌های بدن عود کند. اگر سرطان عود کرد، دور دیگری از آزمایشات برای اطلاع از میزان عود وجود خواهد داشت. این آزمایش‌ها و اسکن‌ها اغلب مشابه آزمایش‌هایی هستند که در زمان تشخیص اولیه انجام می‌شوند.
گروه های خطر سرطان پروستات
علاوه بر مرحله، پزشکان ممکن است از سایر عوامل پیش آگهی برای کمک به برنامه ریزی بهترین درمان و پیش بینی موفقیت آمیز بودن درمان استفاده کنند. نمونه‌هایی از این موارد شامل دسته‌های گروه خطر شبکه ملی جامع سرطان (NCCN) و امتیاز خطر ارزیابی خطر سرطان پروستات (CAPRA) از دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو است.

ترجمه و تنظیم : دکتر سهیل نجفی مهری
منبع: Cancer.Net Editorial Board

همکاران ما در شرکت اسما سیر آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان، تعیین هزینه ها و اعزام بیمار به بیمارستانهای ترکیه جهت روباتیک سرجری داوینچی پروستات می باشند .

با ما در تماس باشید .
ایران : 09372333599 واتس آپ ، تلگرام- موبایل تلفن 77514998 (021)

ترکیه : 905389682298+ واتس آپ ، موبایل

Whatsapp Premium

پشتیبانی آنلاین اسماسیر

برای ارتباط با ما کلیک کنید.
Close and go back to page

تماس با ما

آدرس : تهران ، خیابان شریعتی ، پائین تر از تقاطع بهار شیراز

پلاک ۴۱۹، طبقه سوم واحد ۱۰، کد پستی ۱۶۱۳۹۸۳۱۳۴

ایمیل :  asmaseir@gmail.com  , info@asmaseir.com 

تلفن :   ۷۷۵۱۵۰۱۳ ۲۱ ۹۸+  

           ۷۷۵۱۵۰۹۳ ۲۱ ۹۸+

تلگرام :  ۹۳۷۲۳۳۳۵۹۹ ۹۸+

--------------------------------------------

Telegram     

تمامی حقوق سایت متعلق به اسماء سیر می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع لامانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Please publish modules in offcanvas position.